Nyheder Information

Tekniske karakteristika for SPD'er

2022-09-05

SPD'er driftsegenskaber er defineret af flere tekniske karakteristika. Det følgende er nogle tekniske egenskaber, der bør overvejes: maksimum kontinuerlig driftsspænding, vekselstrøm eller jævnstrøm, nominel afladningsstrøm (defineret af en størrelse og bølgeform), spændingsbeskyttelsesniveau (terminalen spænding, der er til stede, når SPD'erne aflader en bestemt strøm) og midlertidig overspænding (en kontinuerlig overspænding, der kan anvendes til en bestemt tid uden at beskadige SPD'erne).

SPD'er skal være i stand til at skifte tilstand hurtigt i kort tid og aflade transient strøm uden at svigte. Enheden skal også minimere spændingen falde hen over SPD'ernes kredsløb for at beskytte det udstyr, det er tilsluttet. Endelig bør SPD'ers funktion ikke forstyrre den normale funktion af elektrisk kraftsystem.

Det SPD'er har en integreret selvbeskyttende enhed, der afbryder forbindelsen fra kredsløbet når enheden fejler. For at gøre afbrydelsen tydelig, viser mange SPD'er en flag, der angiver deres afbrydelsesstatus. Angivelse af SPD'ernes status via en integreret ekstra sæt af kontakter er en forbedret funktion, der kan give en signal til et fjerntliggende sted. En anden vigtig produktegenskab er SPD'er bruger et fingersikkert, aftageligt modul, der tillader et fejlbehæftet modul nemt udskiftes uden værktøj eller behov for at deaktivere kredsløbet.