Nyheder Information

Vigtigheden af ​​overspændingsbeskyttelsesanordninger

2022-08-30

Det Vigtigheden af ​​overspændingsbeskyttelsesanordninger

Det kapaciteten af ​​et PV-panel er direkte relateret til dets udsatte overfladeareal, så potentielle påvirkninger af lynhændelser stiger med systemstørrelsen. I området at lysforekomster er hyppige, kan ubeskyttede PV-systemer lide gentagne og betydelige skader på nøglekomponenter. Det resulterer i væsentligt reparations- og udskiftningsomkostninger, nedetid i systemet og tab af omsætning. Ordentligt konstruerede, specificerede og installerede overspændingsbeskyttelsesanordninger minimerer potentielle påvirkninger af lynhændelser, når de bruges sammen med konstrueret lyn beskyttelsessystemer.

Til side fra konsekvenserne af direkte lynnedslag til arrays, sammenkoblede solcellekabler er meget modtagelige for elektromagnetisk inducerede transienter. Transienter, der direkte eller indirekte er forårsaget af lynnedslag, og transienter, der genereres af forsyningsswitchende funktioner, udsætter elektrisk og elektronisk udstyr til meget høje overspændinger under meget kort varighed (ti til hundreder af mikrosekunder). Eksponering under disse transiente spændinger kan evt forårsage en katastrofal komponentfejl, som kan være mærkbar mekanisk skade og kulstofsporing eller være umærkelig, men stadig forårsage et udstyr eller systemfejl.

Langsigtet eksponering i transienter af lavere størrelse forringer dielektrikum og isolering materiale i solcelleanlægsudstyr indtil endeligt nedbrud. Derudover spænding transienter kan forekomme i målekredsløb, styrekredsløb og kommunikationskredsløb. Disse transienter kan se ud til at være fejlagtige signaler eller information, fejl i udstyr eller nedlukning. Det strategiske placering af overspændingsbeskyttelsesenheder afbøder disse problemer, fordi deres funktion er kortslutnings- eller spændeanordninger.